BILDER FRÅN VÅRT ÅRSMÖTE 2019
Foto: Bengt Lernefur
Anki, årsmötesordförande, flankeras av Birgit och Gunilla.
Vår nya ordförande Gunilla avtackar Staffan, Ritva, Sören, Hjördis och Göran.