Hembygdsföreningen Njudung - 100 år 2010
Länets näst äldsta Hembygdsförening fyllde 100 år 2010.
Det var Vetlandaföreningen - Hembygdsföreningen Njudung.
Anledningen till starten var att den nye provinsialläkaren i Vetlanda
Carl Dahlborg ville rädda konstnären Ludvig Frids kulturstuga i Skede.
Vid en sammankomst med hembygdsvänner i Vetlanda Samrealskola
den 13 september 1910 bildadades på hans initiativ en hembygds-och
fornminnesförening. Och såväl Frids stuga som Samrelskolan-nuvarande
Witalaskolan-finns kvar i dag.
Redan vid första mötet kunde en kopia av en sigillstamp visas,
vars original finns i Statens Historiska Museum och som att döma av
inskriptionen torde vara forntidsstaden Hvetlandas eller Vitalas sigill.
Text: S.CIVITATIS:hWETELANDH
Från ovannämnda sigillstamp har sedan föreningens emblem utvecklats.
Föreningen fick en god start och under hösten noterades
190 medlemmar. Midsommardagen 1911 var det fest med
3000 besökare -ett publikrekord som står sig än idag.
Insamlingen av föremål gick strålande och 1912 hade man över 800.
Köpingen var generös och på vinden i nyuppförda
"Köpingshuset" fick samlingarna förvaras. Världskriget 1914-18
verkade förlamande på verksamheten och föreningens förste
ordförande avled under denna period.
Ett privat initiativ för ordnande av en egen forngård på
Tjustkulle togs av köpmannen Janne Sommansson 1922,
då han fick arrendera mark om 1000 kvm av staden.
Hit flyttades bl.a. ett soldattorp och en marknadsbod från 1700-talet.
Dessa byggnader finns numera i Forngården.
Fornparken på Tjustkulle kallades "Skansen".
Under 30-talet gjordes stora insatser vid utgrävningarna
och renoveringen av Hultaby slottsruin.
Det mest betydelsefulla för föreningen var dock att den
egna Forngården kom till stånd mellan 1934-38. En storbondestuga
från Repperda Karlsgård och en loftbod från Övlandehult
samt donationshusen på Tjustkulle flyttades då till nuvarande
Forngården liksom Boltastugan.
Samlingarna överfördes under denna period till Storbondestugan.
Forngårdens bebyggelse har senare kompletterats med
bl.a. en scen, uthuslänga från Mogärde och flyttning av
Kopparslagarhuset. Sammanlagt finns det nu 8 byggnader
+Skolmuséet i Forngårdsparken.
Repperdastugan, Härbret, Kopparslagaren, Mogärdelängan,
Soldattorpet, Marknadsboden och Boltastugan.
Boltastugan kom till Forngården 1938 tack vare föreningens
dåvarande ordförande, provisialläkaren Axel Johansson, som köpte den
för 100 kr och gav den till föreningen.
Storbondestuga från Repperda Karlsgård i Alseda socken.
Soldattorp nr 20 av Kungl. Kalmar kompani nr 18.
Härstammar från Sällebäck, Erikshester, Vetlanda.
LÄS MERA

TILLBAKA
Kopparslagaren flyttades till Forngården 1954.
På övervåningen finner man en bostadslägenhet om
två rum och kök.