Guldgruvan kom vi till kl 6

Proberaren Colling visades till alla skärpningarna, dem vi såg med största iver

vara i bruk, medan andra skärpningar alldeles lämnade. Strecket gick (Ad

angulum acutum) nedför inåt berget.

Gedigna guldet höll sig uti en blek kis. Ordinära bergarten var mörkgrå med

några rödaktiga strimmor. Berget var på inget ställe brant, utan sakta kullrigt,

och skärpningarna var på sidan mot det översta av berget ansatta.

Ett annat berg, skilt från den ordinära guldgruvan med en stor mosse av

oändligt djup, hade och frambringat siktbart guld. Så många fyndigheter av

gediget guld, på så många ställen och så långt ifrån varandra, gav märkbart

tillkänna den stora skatt här ligger fördåld, och markerade det rikaste rum

av mycket guld.

 

 

En huggorm låg på vägen vid återresan, han var stor och grå, hans rygg var

liksom ett mörkt taggband, mellan vars taggar en blå fläck sågs längs kroppen.

Huvudet skildes från den mörka ryggen med en blå (Angulus acutus), vars

(Fibra superior) hade i kanten vita fläckar. I munnen, på vardera sidan, fram

mot spetsen och i övre käken, var en stor tand, som kunde både indragas och

utspännas som en kattklo, vilken gav tillkänna, att denna ormen var av det

släktet, som gjorde skadliga, ja, ofta dödliga sår.

 

Fortsättning: Åter till Vetlanda