Åter till Vetlanda

Vid torgets by, en runsten stod mitt på vägen straxt innan framkomsten

till  Vetlanda, men den var så alldeles överdragen av Lichene crustaceo

et leproso, att han omöjligen kunde läsas, där man haft en hel dags tid

att göra den ren, dock tycktes följande bokstäver ses:

 

 


 

 

 

 

(  HARU : F -- )

(  RUPR  :  SB . A : PURBUA : SUK : AFA  )

 

Efter 3,5 mils resa kom vi, flytande av svett i solhettan, tillbaka vid

middagstiden till Vetlanda. En runsten låg på kyrkogården så medfaren,

att ej ett enda ord kunde läsas. En annan runsten satt vid södra

kyrkväggen på vilken följande bokstäver sågs:

 

 

 

 

 

 


( IIH . RISTI . STEN . AFTIS  MN  BROPUR  )                TILLBAKA

( AHHAR  STANS  SI --- )