BILDER FRÅN BJÖRKÖBY STATION MED MERA
Järnvägsstationen i Björköby
Stensjön Viadukten
Lusjecktionståg 1917 med Kj 9
Stensjöns stationshus
Efter sista spiken samlades man till middag på Rödjenäs.
Dagen efter öppnades banan utan ceremonier.
Rödjenäs station 1949
Björköby station
Björköby bangård. Vagnuttagning mars 1974
Sista dag postjärnväg 1968
Maj 2014
Tjunnaryds stationshus
Åke Henriksson lastar in. I dörren th Arne och på
marken Stins Nilsson. Tv i dörren Thure Gustafsson 19 december 1952.
Thure Gustafsson, Yngve Arnér och Nils Nilsson 19 december 1952.
Karl-Gunnar Josefsson köper sista biljetten av Bengt Sjöholm
31 januari 1984.