STATIONSHUSRITNININGAR KOPIERADE FRÅN "BLÅKOPIOR"
RITNING TILL STATIONSHUS KLASS III "EKENÄSSJÖN"
FASADRITNING TILL KORSBERGA STATIONSHUS
PLANRITNING TILL KORSBERGA STATIONSHUS