FÖRORD

 

Vetlandabiografi av människor och rörelser utmed

STORGATAN, med utgångspunkt 1930-tal.

Eller från ”NYPAN”-till STORTORGET.

 

Etappmål ett har äntligen ”sprungit” fram.

Idén bakom denna dokumentation var ett beslut i styrelsen för

Hembygdsföreningen Njudung, år 1998 angående ”Kulturtavlor”.

Efterhand växte uppgiften till att omfatta ovanstående biografi.

Vi har varit ett tämligen homogent ”arbetslag” de senaste åren,

från att i inledningen deltog Arne Ekström, Karl-Erik Lindberg,

Greta Krieg, Bruno Robeling samt Per-Ola Lewander som samman-

kallande.

Vid föreningens årsmöte millennieskiftet 2000, framfördes lustspelet

”Vandring på Storgatan omkring 1920-talet” (författat av Greta Krieg),

som en följd av det pågående objektet.

Efterhand avtog arbetsintensiteten för att på nytt återuppstå under 2004

med Per-Ola Lewander, Bruno Robeling, Sven Sterner och Folke

Tormalm, samt att efter den första träffen föreslogs att utöka gruppen

med Lars-Uno Aronsson och Birgit Malm. Vid flera tillfällen har bl.a.

Bengt Olzon, Göran Sollin, Sven Melin, Inge Josefsson m.fl. deltagit-

bidragit till projektet. Debattens vågor har naturligtvis gått höga vid

detta arbetes genomförande, när man haft en del skilda uppfattningar

hur det var då och då. Detta har sannolikt bidragit till att delprojekten

fått en grundlig genomlysning.

Som en följd av detta arbete har föreningens utrustning kompletterats

med datorer och åskådningsmaterial, för att projektet skall erhålla en

nutida prägel.

Vi tror att arbetslaget väl har kompletterat varandra då Sven o. Folke

skött fotografering och datorisering med Birgit som skrivare och Bruno

och Lars-Uno som utredare och Per-Ola som samordnare.

Tack till övriga styrelsen som stöttat oss i vårt arbete.

Vi vill också framföra ett varmt tack till Vetlanda Museum för allt bild-

material och övrig information vi fått till vårt projekt, och även tacka alla

besökare som varit hos oss och bidragit med värdefulla uppgifter.

 

Vetlanda i maj 2006

Arbetsgruppen                                                                   TILLBAKA