STORGATAN 20

 

 

Apotek / Bibliotek / Elaffär

 

 

 

 

Objekt nr

048

 

 

Kvarter

Lejonet / Domaren

 

 

Fastighetsbeteckning

Domaren 2/Lejonet 1-5/114a-e/Tomas- & Kullagård/

 

 

Gatuadress

Storgatan 20

 

 

Byggår

1852 omb 1961

 

 

Rivningsår

1961 v flygeln

 

 

Lagfaren fastighetsägare

Lindberg J B apotekare 1852-1920

 

 

  Vetlanda kommun 1920

 

 

Personer som bott i fastigheten

 

 

Populärnamn

Konstföreningens Hus

 

 

Fastighetens historia/verksamhet

 

 

På 1700-och 1800-talet övades här Hvetlanda skvadron och Kungl. Smålands Husarregemente

 

 

samt Östra Härads kompani och systerregementet Kungl. Smålands Grenadiärkår intill 1902. Det

 

 

gamla exercisfältet var beläget på Apoteksfastigheten, som ägdes av baronen och

 

 

häradshövdingen Malte von Liewen. Han var även ägare till Tomas- & Kullagården som

 

 

häradshövdingeboställe. Här arrenderade apotekare J B Lindberg tomt på 49 år och uppförde

 

 

1852 nuvarande apoteksbyggnaden, som den framstår i dag.

 

 

Efter Lindberg kom apotekarna J G Brag, O E Wallén och C D Carlsson.

 

 

På uppdrag av apotekare Brag utformades parken av trädgårdsmästare

 

 

P E Pettersson, för att sanera "enebuskfällan" åtgick över 4000 lass matjord,

 

 

varefter träd och buskar mm planterades. 1920, efter stadsblivandet, inköptes

 

 

fastigheten av staden för 100.000 kronor.

 

 

I byggnaden har under årens lopp inrymts många olika verksamheter bl.a banker, Vetlanda

 

 

Elverk (elaffär och kontor), bibliotek och nu senast har konstföreningen sin verksamhet här med

 

 

utställningar av konst och egna konstverk.

 

 

På tomten har tidigare funnits uthusbyggnader, där bl.a köttbesiktningsverksamhet bedrivits samt

 

 

lagerbyggnad för Elverket.I byggnaden för köttbesiktningen

 

 

bodde fam. Alfr. Skoog. På den senare platsen finns nu den s.k.Hantverksgården. Tingshuset

 

 

mot Kyrkogatan uppfördes 1938. Då tingsverksamheten flyttades till Eksjö 1971 har lokalerna

 

 

upplåtits till Vetlanda Museum.

 

 

Här disponerar också Hembygdsföreningen Njudung lokaler för sin verksamhet.

 

 

               TILLBAKA