STORGATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Storgatan har genom tiderna varit en samhällets pulsåder och en viktig del

i det vägnät, som här strålat samman. Storgatan har ett naturligt samband

med kyrkan och har således funnits redan när den första kyrkan byggdes,

troligen på 1000-talet.

Under århundradens lopp har gatan justerats och nämnas kan att man en

gång i tiden hade för avsikt att få sträckningen närmare ”slottsbyggnaden”

mot Tjustkulle. Vidare rätades gatan vid kyrkan. Detta medförde att

Boltastugan, som nu finns i Forngården fick flyttas. Detta torde ha skett

någon gång före 1888, då den inte var med på  E Mebius kartskiss från 1886.

Namnen på gator har av allt att döma slagit igenom i början av 1900-talet,

troligen efter att Vetlanda blivit köping 1909. En stadsplan, upprättad av

J.B. Carlsson 1911, innehåller namn på den tidens gator.

Det kan nämnas att de styrande hade som avsikt att göra Norra och Södra

Esplanaden till samhällets paradgata men såväl detta syftemål som att göra

Stationsgatan till något liknande har inte kunnat förta Storgatan som den

dominanta gatan. Många demonstrationståg, karnevalståg, korteger m.m.

har passerat under seklernas gång.

 

Bruno Robeling                                                                              TILLBAKA