AVVECKLINGEN
Persontrafiken på hela sträckan Sävsjö till Målilla ned-
lades 31 augusti 1961.
Spåret Gårdveda till Målilla revs upp strax efter.
Gårdveda-Målillas godstrafik nedlagd 1 februari 1956.
Sävsjö-Hultagård nedlagd 13 juli 1962 (Officiellt 1 maj 1972)
Hultagård-Landsbro nedlagd februari 1965.
Järnforsen-Gårdveda nedlagd 1 juni 1969.
Landsbro-Vetlanda nedlagd 22 maj 1977.
Upprivning av spår Sävsjö-Landsbro 1972-73.
Landsbro-Vetlanda 1978-79.

Det absolut sista smalspårståget kom in på Vetlanda
station den 12 maj 1984 klockan 11:37.

Vidare öden är ju att banan breddats till normalspår
Vetlanda-Järnforsen och fått ett bispår för godstrafik
Kvillsfors-Pauliström. Invigt med fest i Pauliström 1987.
Sista rälsbussen mot Sävsjö 1961.