VETLANDAS SMALSPÅRIGA JÄRNVÄGAR
1860-talet var början på järnvägsepoken i Småland - 1864 var stambanan förbi Sävsjö mot Nässjö färdig. Vetlanda började planera en förbindelse med omvärlden. Först vände man blicken österut. Man ville via Målilla komma i förbindelse med Nässjö-Oskarshamns järnväg. Denna plan gick om intet. Blickarna vändes då västerut i stället. En anslutning med stambanan vid Sävsjö eller Sandsjö (nuvarande Bodafors) stationer skulle vara möjligt.

HVETLANDA - SÄFSJÖ JERNVÄG.
Konstituerande bolagsstämma med Hvetlanda-Säfsjö Jernvägsaktiebolag hölls i Vetlanda den 25 februari 1882.
Koncession beviljades den 28 juli 1882 för anläggandet av en smalspårig järnväg mellan Vetlanda by och Sävsjö station vid södra stambanan. Spårvidden blev 891 mm (3 svenska fot) och längden 29.7 km.
Kostnaden beräknades till 664.000 kronor. Våren 1883 beviljades statsbidrag med halva beloppet och man kunde påbörja bygget.
Banan blev färdig att öppnas för godstrafik den 28 november 1884 och för allmän trafik den 30 augusti 1885. Uppgick 1915 i Hvetlanda Jernvägar.

HVETLANDA-MÅLILLA JERNVÄG.
Man hade dock inte släppt tanken på att nå en östersjöhamn. Därför undersökte man flera alternativ, förbindelse med Berga eller annan NOJ-station över Nye-Farstorp-Virserum med flera alternativ. Till slut bestämde man sig för att gå rakt österut- Alseda, Kvillsfors, Järnforsen och ansluta till normalspårsbanan vid Målilla station.
Koncession beviljas 24 oktober 1902. Öppnades för allmän trafik den 26 juni 1906. Spårvidden var 891 mm och banans längd 51 km. Banornas ekonomi var väl inte den bästa och det var extra krångligt med två bolag som agerade på samma linje. Man bildade då ett helt nytt bolag som tog över de båda

AKTIEBOLAGET HVETLANDA JÄRNVÄGAR
Konstituerat 8 december 1915, sammanslagningen godkänt av staten den 28 april 1916. Banan förstatligades som statligt bolag 1 juli 1945 och till staten 1 januari 1946. Persontrafiken på hela sträckan Sävsjö-Målilla nedlades 31 augusti 1961. Spåret Gårdveda till Målilla revs upp strax efter. Gårdveda-Målilla, godstrafik nedlagd 1 februari 1956. Sävsjö-Hultagård nedlagd 13 juli 1962 (officiellt 1 maj 1972) Hultagård-Landsbro februari 1965, Järnforsen-Gårdveda 1 juni 1969. Landsbro-Vetlanda 22 maj 1977. Upprivning av Sävsjö-Landsbro 1972-73, Landsbro-Vetlanda 1978-79. Det absolut sista smalspårståget från Kvillsfors kom in på Vetlanda station den 12 maj 1984 klockan 11:37. Vidare öden är ju att banan breddats till normalspår Vetlanda-Järnforsen och fått ett bispår Kvillsfors-Pauliström invigt med fest i Pauliström 1987 för godstrafik.