Hembygdsföreningen Njudungs Styrelse
Ordförande: Gunilla Nordberg Tfn: 070 - 212 79 25
E-post: frenillasbod@gmail.com
Vice ordförande: Anki Lernefur Tfn: 072 - 577 09 07
E-post: anki.lernefur@telia.com
Sekreterare: Birgit Henningsson Tfn: 070 - 213 70 21
E-post: birgit_henningsson@hotmail.com
Kassör: Jan Ekström Tfn: 072 - 215 57 48
E-post: janekstrom51@hotmail.se
Ledamöter:
Sven Sterner Tfn 0383 - 149 34, 073 - 045 42 15
E-post: sven.b.sterner@gmail.com
Bengt Lernefur Tfn: 070 - 577 09 08
E-post: bengt.lernefur@telia.com
Tore Henningsson
Yvonne Källström Tfn: 0383 - 502 24
Suppleanter:
Margaretha Ekström Tfn: 0383 - 76 11 08
Ritva Hermansson Tfn: 070 - 579 80 03
E-post: ritva.h@tele2.se
Revisorer:
Sven Melin, sammankallande,
Lennart Skoglund
Revisorssuppleanter:
...................
Valberedning: Vakant