Hembygdsföreningen Njudungs Styrelse 2024

 

 

Ordförande: Gunilla Nordberg Tfn: 070 - 212 79 25
E-post: frenillasbod@gmail.com
Vice ordförande: Anki Lernefur Tfn: 072 - 577 09 07
E-post: anki.lernefur@telia.com
Sekreterare: Birgit Henningsson Tfn: 070 - 213 70 21
E-post: birgit_henningsson@hotmail.com
Kassör: Börje Ohlsson Tfn: 070 – 567 80 54
E-post: borje.ohlsson@gmail.com

 

Ledamöter:

 

Tore Henningsson Tfn: 070-213 70 21
Yvonne Källström Tfn: 076-027 02 24
Bengt Lernefur Tfn: 070-577 09 08
E-post: bengt.lernefur@telia.com
Sven B Sterner Tfn: 073-045 42 15
E-post: sven.b.sterner@gmail.com

 

Styrelsesuppleanter:

 

Catarina Rönnung Tfn: 070-671 03 95
Nina Wahlström Tfn: 070-572 32 79

 

Revisorer:

 

Anita Karlsson Tfn: 070 – 567 80 54
Lennart Skoglund Tfn: 070-934 38 47
Ersättare:
Sven Melin Tfn: 070-283 63 43
Fredrik Rönnung Tfn: 070-310 91 70

 

 

Valberedning:

 

Leif Jardbring Tfn: 070-538 18 48
Stefan Sollin Tfn: 070-543 44 84
Ersättare:
Håkan Lindberg Tfn: 070-930 11 25