Hembygdsföreningen Njudungs Styrelse 2020
Ordförande: Gunilla Nordberg Tfn: 070 - 212 79 25
E-post: frenillasbod@gmail.com
Vice ordförande: Anki Lernefur Tfn: 072 - 577 09 07
E-post: anki.lernefur@telia.com
Sekreterare: Birgit Henningsson Tfn: 070 - 213 70 21
E-post: birgit_henningsson@hotmail.com
Kassör: Jan Ekström Tfn: 072 - 215 57 48
E-post: janekstrom51@hotmail.se
Ledamöter:
Tore Henningsson Tfn 070-213 70 21
Yvonne Källström Tfn 0383-502 24
Bengt Lernefur Tfn 070-577 09 08
E-post: bengt.lernefur@telia.com
Sven B Sterner Tfn 0383-149 34, 073-045 42 15
E-post: sven.b.sterner@gmail.com
Ersättare:
Margaretha Ekström Tfn: 0383 - 76 11 08
Katarina Rönnung
Revisorer:
Sven Melin Tfn: 070-283 63 43
Lennart Skoglund Tfn: 070-934 38 47
Ersättare:
Anita Karlsson Tfn: 070-312 07 41
Carl Gustafsson
Valberedning:
Ingrid Nordlund
Astrid Toll
Ers: Leif Jardbring